home > NEWS
Che Jun and Yuan Jiajun attended the grand opening of the first meeting of the 12th Session of the Provincial CPPCC and expressed their congratulations.
2018-01-29 10:08:46

This conference features the theme of “uniting together and joining hands in the new era; carrying forward the cause pioneered by our predecessors and forging ahead into the future”.

On the morning of January 24, 610 members of the Provincial Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference walked into the Provincial People's Hall and attended the first meeting of the 12th Zhejiang Provincial Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. During the 6-day meeting, members will conscientiously negotiate and review reports so as to actively offer advice and suggestions for the promotion of various undertakings in this province. This meeting will also elect the chairman, the vice chairman, the secretary general and the standing members of the 12th CPPCC Zhejiang Provincial Committee.

This opening ceremony was presided over by the standing chairmen of the presidium, Ge Huijun, Sun Jingmiao, Zheng Jiwei, Zhang Zexi, Chen Xiaoping, Wu Jing, Cai Xiujun, Chen Tiexiong, Ma Guangming and Zhou Guohui. All these members of the presidium took their seats on the rostrum.

Also present on the rostrum were the provincial government leaders, Che Jun, Yuan Jiajun, Qiao Chuanxiu, Zhao Yide, Liu Jianchao, Zheng Jiejie, Ren Zhenhe, Chen Jinbiao, Feng Fei, Zhou Jiangyong, Xiong Jianping, Wang Changrong, Wang Huizhong, Mao Guanglie, Yuan Rongxiang, Feng Ming, Liu Liwei, Li Zhihai, Yao Jianmin, Zhu Congjiu, Liang Liming, Gao Xinfu, Cheng Yuechong, Party Secretary Zou Xiaodong and president Wu Zhaohui of Zhejiang University, and others.

Besides, invited to take seats on the rostrum at the conference were Xia Baolong, vice chairman of the Committee of Environment and Resources Protection of the NPC, Wang Jianman, Chen Yanhua, Huang Xuming, Zhang Hongming and Sun Wenyou, vice chairmen of the 11th CPPCC Zhejiang Provincial Committee, and former provincial leaders, Chai Songyue, Liu Feng, Li Jinming, Sun Jiaxian, Chen Fawen, Su Jilan, Geng Dianhua Ding Deyun, Chen Wenshao, Cheng Wei, Long Anding, Chen Zhaodian, Zhang Weiwen, Wang Yudi, Wu Guohua, Xu Hongdao, Wang Peimin, Sheng Changli, Wang Yongchang, Chen Jiayuan, Yao Ke and Tang Lilu.

In addition, this meeting was attended by the 12th CPPCC National Committee members resident in Zhejiang Province, the heads of the Provincial Party Committee and government departments, the CPPCC Chairmen from the municipalities and counties (cities, districts)
 

[Print] [Close]